میزیتو، مدیریت کسب و کار با رویکرد شبکه اجتماعی

میزیتو به شرکت‌ها، سازمان‌ها و تیم‌ها سرویسی آنلاین ارائه می‌دهد که توسط آن می‌توانید کارهای تیمی خودتان را بهتر مدیریت کنید.

گفتگو
کنترل‌ وظایف
مکاتبات سازمانی
پرونده‌ مشتریان
یادداشت‌های‌ شخصی
مانیتورینگ‌ تیم
مورد اعتماد بیش از ۲۹۵۰ سازمان، شرکت و تیم استارت‌آپی